بایگانی‌های گردشگری سلامت - فصلنامه تلخند مشهد
خود سینما یا فیلم‌هاش01 شهریور 1400

خود سینما یا فیلم‌هاش

بازگشایی سینماها به صلاح سلامت مردم نخواهد بود   خود سینما یا فیلم‌هاش

آره متوجه شدیم، گفتین فقط تسهیل صدور مجوز نه شروع به کار24 خرداد 1400

آره متوجه شدیم، گفتین فقط تسهیل صدور مجوز نه شروع به کار

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی: صدور مجوز شرکت‌های گردشگری سلامت خراسان رضوی تسهیل می‌شود     آره متوجه شدیم، گفتین فقط تسهیل صدور مجوز نه شروع به کار

نه آقا بی سامان نیست، یه عده دارن بیماران غیر ایرانی رو با هزینه های عجیب درمان میکنن!07 آذر 1398

نه آقا بی سامان نیست، یه عده دارن بیماران غیر ایرانی رو با هزینه های عجیب درمان میکنن!

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: گردشگری سلامت همچنان بی‌سامان است نه آقا بی سامان نیست یه عده دارن بیماران غیر ایرانی رو با هزینه های عجیب درمان میکنن! بیماران ایرانی هم فقط باید دعا کنن خدا شفاشون بده چون پول ندارن