بایگانی‌های کمیته رفع موانع - فصلنامه تلخند مشهد
ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد 10 مهر 1400

ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد

ارجائی: ایجاد کمیته رفع موانع در مدیریت شهری   ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد