بایگانی‌های پایان نامه - فصلنامه تلخند مشهد
این هم از اون مواردیست که رهبری بارها گفتن به درد هیچ جا نمیخوره 29 اردیبهشت 1401

این هم از اون مواردیست که رهبری بارها گفتن به درد هیچ جا نمیخوره

در این تصویر ۵۰۰ کیلوگرم پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری می‌بینید که مجموعا در ازای دریافت ۳ میلیون‌ وجه رایج مملکت راهی مراکز بازیافت کاغذ شد. این هم از اون مواردیست که رهبری بارها گفتن به درد هیچ جا نمیخوره