بایگانی‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی - فصلنامه تلخند مشهد
اونجا خودشون عملی مسلط میشن03 آذر 1400

اونجا خودشون عملی مسلط میشن

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی: تسلط بر زبان‌خارجی برای کارکنان حوزۀ گردشگری ضروری است   اونجا خودشون عملی مسلط میشن