بایگانی‌های مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - فصلنامه تلخند مشهد
مشهد چندمین کلانشهر برای مقابله با آلودگی هست؟20 مهر 1400

مشهد چندمین کلانشهر برای مقابله با آلودگی هست؟

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: مشهد سومین کلانشهر آلوده کشور   اول یا سوم فرقی نداره، چندمین کلانشهر برای مقابله با آلودگی هست؟