بایگانی‌های مدیریت شهری مشهد - فصلنامه تلخند مشهد
گفتن ساخته میشه، نگفتن ما می‌سازیم 04 آبان 1400

گفتن ساخته میشه، نگفتن ما می‌سازیم

خانه‌هایی که شورای شهر نساخت گور معتادان شد   گفتن ساخته میشه، نگفتن ما می‌سازیم

ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد 10 مهر 1400

ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد

ارجائی: ایجاد کمیته رفع موانع در مدیریت شهری   ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد

شغلی که اینگونه عزت و آبرو برات می‌خره 04 مهر 1400

شغلی که اینگونه عزت و آبرو برات می‌خره

تنظیف خیابان‌های نجف اشرف توسط پاکبانان مشهدی   شغلی که اینگونه عزت و آبرو برات می‌خره

به فکر آبیاری‌شون هستین؛ چون گیاه ضربتی رشد نمی‌کنه 28 شهریور 1400

به فکر آبیاری‌شون هستین؛ چون گیاه ضربتی رشد نمی‌کنه

طرح ضربتی مدیریت شهری برای افزایش فضای سبز در حاشیه شهر   به فکر آبیاری‌شون هستین؛ چون گیاه ضربتی رشد نمی‌کنه