بایگانی‌های مدیریت بحران خراسان رضوی - فصلنامه تلخند مشهد
باید هنگام حوادث غیرمترقبه ببینیم این روح کجاست03 آذر 1400

باید هنگام حوادث غیرمترقبه ببینیم این روح کجاست

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی: روح قانون مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه، بر پیشگیری استوار است   باید هنگام حوادث غیرمترقبه ببینیم این روح کجاست