بایگانی‌های مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی - فصلنامه تلخند مشهد
احتمالا تعدادش قابل توجه دوستان نبوده 04 دی 1400

احتمالا تعدادش قابل توجه دوستان نبوده

مدیرکل ورزش وجوانان خراسان رضوی ۶۰ پروژه ورزشی رها شده در استان   احتمالا تعدادش قابل توجه دوستان نبوده