بایگانی‌های مدافع حرم - فصلنامه تلخند مشهد
این همه شهید مدافع دادیم که حالا انقدر آشکارا جنگ نرم راه بندازن و روی بچه هامون تأثیر بذارن؟؟28 تیر 1398

این همه شهید مدافع دادیم که حالا انقدر آشکارا جنگ نرم راه بندازن و روی بچه هامون تأثیر بذارن؟؟

لگوهای داعشی پیداشده در بازار مشهد همچنان جمع‌آوری کامل نشده و ایران بعد از مالزی، سنگاپور و استرالیا چهارمین مقصد این اسباب بازی است. چشممون روشن؟ این همه شهید مدافع دادیم که حالا انقدر آشکارا جنگ نرم راه بندازن و روی بچه هامون تأثیر بذارن؟؟ نظارت انقدر سخته؟