بایگانی‌های فوتبال مشهد - فصلنامه تلخند مشهد
اوج آمادگی مدیریت تا بازیکنان رو نشون دادن 27 آبان 1400

اوج آمادگی مدیریت تا بازیکنان رو نشون دادن

چرا پدیده توپ و تجهیزات برای گرم کردن نداشت؟   اوج آمادگی مدیریت تا بازیکنان رو نشون دادن

یعنی با لباس جدید دیگه تیم بازی می کنه 08 آبان 1400

یعنی با لباس جدید دیگه تیم بازی می کنه

رونمایی از لباس جدید پدیده   یعنی با لباس جدید دیگه تیم بازی می کنه