بایگانی‌های فصلنامه تلخند - فصلنامه تلخند مشهد
بابا ۴/. درصد افزایش داشته دیگه، چی میخواین دیگه 18 تیر 1401

بابا ۴/. درصد افزایش داشته دیگه، چی میخواین دیگه

  نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/. درصد افزایش یافته؛ همچنین اشتغال در بازه زمانی مذکور ۶/. درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد با وجود هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته برای ایجاد اشتغال صرف شده است، بهبودی در این زمینه حاصل نشده است بابا ۴/. درصد افزایش داشته […]

کارخونه عزیز تاریخ انقضارو رو بسته میزنن نه رو ماست 18 خرداد 1401

کارخونه عزیز تاریخ انقضارو رو بسته میزنن نه رو ماست

تاریخ انقضا به جای درج در روی محصول در داخل محصول درج شد کارخونه عزیز تاریخ انقضارو رو بسته میزنن نه رو ماست

شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟! 28 اردیبهشت 1401

شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟!

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور: سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟!