بایگانی‌های رشد جمعیت - فصلنامه تلخند مشهد
شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟! 28 اردیبهشت 1401

شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟!

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور: سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از ۳ برابر رشد جمعیت است شما که دستتون تو کاره به نظرتون به تورم ربطی نداره ؟!

خب الان ما به جمعیت بگیم رشد نکنه ؟! 11 شهریور 1398

خب الان ما به جمعیت بگیم رشد نکنه ؟!

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی: رشد جمعیت مشهد و تامین منابع آبی برای این شهر یک دغدغه است. خب الان ما به جمعیت بگیم رشد نکنه ؟! شما داریحقوق می‌گیری که این دغدغه‌ها رو حل کنی دیگه برادر