بایگانی‌های دمای هوا - فصلنامه تلخند مشهد
یکی از را‌ه‌های کاهش کشته‌های سرما همینه! 19 دی 1400

یکی از را‌ه‌های کاهش کشته‌های سرما همینه!

افزایش ۷ درجه دما در مشهد یکی از را‌ه‌های کاهش کشته‌های سرما همینه، چون مسئولین که خوابن ظاهرا !!