بایگانی‌های خودرو های خارجی - فصلنامه تلخند مشهد
اقلا پول به کیفیت بدیم! 13 دی 1399

اقلا پول به کیفیت بدیم!

بازار مشهد به معاملات خودرو های خارجی روی خوش نشان داد  احتمالا به خاطر قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو داخلی نیست؟