بایگانی‌های خودرو فرسوده - فصلنامه تلخند مشهد
 و فرسودگی ۳۵ درصدی خودرو های ما 24 آبان 1401

 و فرسودگی ۳۵ درصدی خودرو های ما

ساخت گرانترین و بزرگترین کشتی تفریحی جهان در عربستان؛ هزینه ۵ میلیارد دلار  و فرسودگی ۳۵ درصدی خودرو های ما