بایگانی‌های خودرو تنظیم بازار - فصلنامه تلخند مشهد
 به نظرتون واردات این تعداد خودرو میتونه وضعیتو درست کنه؟؟ 15 شهریور 1401

 به نظرتون واردات این تعداد خودرو میتونه وضعیتو درست کنه؟؟

خودروهای پرطرفدار تنها در طی یک سال پس از شروع دولت جدید چقدر گران شدند؟ به نظرتون واردات این تعداد خودرو میتونه وضعیتو درست کنه؟؟