بایگانی‌های خودرو تصادفی - فصلنامه تلخند مشهد
 میشه بگین چیکار بکنیم ایربگ کار کنه؟؟! 24 خرداد 1401

 میشه بگین چیکار بکنیم ایربگ کار کنه؟؟!

هادیانفر، رئیس پلیس راهور: فقط در یکی از پارکینگ‌های خودروهای تصادفاتی، ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود داشت، از میان این ۱۰۷ دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشده بود! میشه بگین چیکار بکنیم ایربگ کار کنه؟؟!