بایگانی‌های خودرو ایرانی - فصلنامه تلخند مشهد
 مثل الان که بهترین خودروها رو صادر میکنیم!! 12 شهریور 1401

 مثل الان که بهترین خودروها رو صادر میکنیم!!

عکسی از خودروهای ژیان تولیدی در سال ۱۳۵۰ که مستقیم از گمرک خرمشهر به شیخ نشین ابوظبی صادر می شد. مثل الان که بهترین خودروها رو صادر میکنیم!!