بایگانی‌های خودرو اقتصادی - فصلنامه تلخند مشهد
 خودروی اقتصادی ۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان ناقاب 25 دی 1401

 خودروی اقتصادی ۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان ناقاب

دوو ماتیز یکی از خودروهای مونتاژی و قدیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. ماتیز را می‌توان یکی از ارزان‌ترین خودروهای موجود در کشور دانست  خودروی اقتصادی ۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان ناقاب