بایگانی‌های خودروهای باری - فصلنامه تلخند مشهد
به شرطی که با جریمه حل نشه! 19 آبان 1399

به شرطی که با جریمه حل نشه!

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار درون شهری: تردد خودروهای باری تنها در زمان‌های مشخصی مجاز خواهد بود  البته اگر با یه جریمه ساده غیر مجاز تبدیل به مجاز نشه!