بایگانی‌های خودروسازان ایرانی - فصلنامه تلخند مشهد
 ماشالله به صنعت قوی خودروسازی ایران 18 مرداد 1401

 ماشالله به صنعت قوی خودروسازی ایران

‏تیبا هم کپی شده خودروی درجه چندم چینی از آب درآمد ماشالله به صنعت قوی خودروسازی ایران