بایگانی‌های خواننده - فصلنامه تلخند مشهد
اینطوری باشه نصف کنسرت‌ها باید تعطیل بشه!! 02 شهریور 1401

اینطوری باشه نصف کنسرت‌ها باید تعطیل بشه!!

صحبت‌های صریح در مورد موسیقی؛ لب‌زدن خواننده جرم است! اینطوری باشه نصف کنسرت‌ها باید تعطیل بشه!!