بایگانی‌های خصوصی سازی - فصلنامه تلخند مشهد
بخش خصوصی منظور قرارگاه خاتم هست با واقعا بخش خصوصی 02 مهر 1398

بخش خصوصی منظور قرارگاه خاتم هست با واقعا بخش خصوصی

معاون عمران و حمل ونقل شهردار مشهد:استفاده از توان بخش خصوصی در قطارشهری ضرورت دارد بخش خصوصی منظور قرارگاه خاتم هست با واقعا بخش خصوصی ؟! چون در زمینه خصوصی سازی آتش‌نشانی هم یکی از مشکلات همین بود که کدوم بخش خصوصی!