بایگانی‌های خرید خودرو - فصلنامه تلخند مشهد
 در ایران 13 بهمن 1401

 در ایران

یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس: در کجای دنیا مردم برای خرید خودرو باید ثبت‌نام کنند تا بر اساس شانس در بین چند میلیون نفر اسم آنها دربیاید؟  در ایران