بایگانی‌های خرید تضمینی - فصلنامه تلخند مشهد
 خداکنه باز پای دلال نیاد وسط! 26 خرداد 1400

 خداکنه باز پای دلال نیاد وسط!

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی: خرید تضمینی گندم خراسان رضوی از ۳۰ هزار تن گذشت خداکنه باز پای دلال نیاد وسط که هر کیلو آرد میشه خداتومن!