بایگانی‌های خرمشهر - فصلنامه تلخند مشهد
خرمشهر آزاد شد؛ اما اراضی ملی… 09 خرداد 1400

خرمشهر آزاد شد؛ اما اراضی ملی…

آزادسازی 550 هزار متر مربع از اراضی زراعی روستایی خرق مشهد     آزادسازی خرمشهر از دست عراق راحت‌تر از پس گرفتن اراضی ملی از خودیاس!