بایگانی‌های خدمات به زائر - فصلنامه تلخند مشهد
 امیدواریم که مدیریت درستی صورت بگیره 28 شهریور 1401

 امیدواریم که مدیریت درستی صورت بگیره

وزیر کشور: از ظرفیت استانهای مختلف برای خدمات بهداشتی، درمانی، تغذیه و تسهیلات اسکان زائران رضوی در دهه آخر صفر در مشهد استفاده خواهد شد. امیدواریم که مدیریت درستی صورت بگیره