بایگانی‌های جوندگان - فصلنامه تلخند مشهد
 تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود! 12 دی 1400

 تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود!

جای‌گذاری ۱۱۰هزار طعمه برای معدوم سازی جوندگان در مشهد تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود!