بایگانی‌های تغییر قیمت - فصلنامه تلخند مشهد
یاد صحبت رهبری افتادم که فرمودند مخاطب این بایدها خودتان هستید !! 18 اردیبهشت 1401

یاد صحبت رهبری افتادم که فرمودند مخاطب این بایدها خودتان هستید !!

رئیسی: نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند. مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند، اگر هم قیمتی تغییر می‌کند باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود. یاد صحبت رهبری افتادم که فرمودند مخاطب این بایدها خودتان هستید !!