بایگانی‌های ارشاد - فصلنامه تلخند مشهد
حس نمیکنین یکم دیر شده باشه؟ 30 شهریور 1401

حس نمیکنین یکم دیر شده باشه؟

وزیر ارشاد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه‌های قبل و پیش از اتفاقات اخیر به موضوع پلیس امنیت اخلاقی ورود کرده و مصوبات خوبی برای شیوه جدید این موضوع دارد که تقریبا در مسیر ابلاغ نهایی است. حس نمیکنین یکم دیر شده باشه؟

امیدواریم این قوانین تهش به یک گشت ارشاد تزئینی ختم نشه 07 اردیبهشت 1401

امیدواریم این قوانین تهش به یک گشت ارشاد تزئینی ختم نشه

وزیر ارشاد: اجرای قوانین حجاب و عفاف از اولویت‌های سیزدهم است. تأکید رئیس‌جمهور همواره بر این است که توجه به این موضوع باید از اولویت‌های کاری باشد. امیدواریم این قوانین تهش به یک گشت ارشاد تزئینی ختم نشه