بایگانی‌های اردوهای جهادی - فصلنامه تلخند مشهد
مدیران ما یکم خسته ان!۲۸ مرداد ۱۳۹۹

مدیران ما یکم خسته ان!

حسن رحیم پور عضو شورای انقلاب فرهنگی: چرا مدیران خراسان رضوی به اردوهای جهادی نمی‌روند؟ مدیران ما یکم خسته ان! یعنی ترجیح میدن زیر باد کولر تو دفترشون خدمت کنن