بایگانی‌های اتوبوس برقی - فصلنامه تلخند مشهد
قراردادش این دوره تسویه میشه یا دوره بعد؟! 12 خرداد 1400

قراردادش این دوره تسویه میشه یا دوره بعد؟!

قرارداد 100 دستگاه اتوبوس برقی امضا شد     قراردادش این دوره تسویه میشه یا دوره بعد؟!

واقعا شهرمون هوشمند میشه؟ 09 دی 1399

واقعا شهرمون هوشمند میشه؟

 ورود نخستین اتوبوس‌برقی به مشهد تا پایان سال  با اتوبوس، تاکسی و اسکوتر برقی واقعا شهرمون به سمت هوشمندسازی پیش میره