شماره نهم– پاییز ۱۴۰۰ 03 دی 1400

شماره نهم– پاییز ۱۴۰۰

لینک دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

بایگانی‌های آرشیو فصلنامه - فصلنامه تلخند مشهد
شماره پنجم- پاییز ۱۳۹۹ 09 دی 1399

شماره پنجم- پاییز ۱۳۹۹

لینک دانلود شماره پنجم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره پنجم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره چهارم- تابستان ۱۳۹۹ 30 آبان 1399

شماره چهارم- تابستان ۱۳۹۹

لینک دانلود شماره چهارم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره چهارم فصلنامه تلخند مشهد  

شماره سوم – بهار ۱۳۹۹ 30 تیر 1399

شماره سوم – بهار ۱۳۹۹

لینک دانلود شماره سوم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره سوم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره دوم – زمستان ۱۳۹۸ 27 فروردین 1399

شماره دوم – زمستان ۱۳۹۸

لینک دانلود شماره دوم فصلنامه تلخند مشهد :   دانلود شماره دوم فصلنامه تلخند مشهد    

شماره اول – پاییز ۱۳۹۸ 20 دی 1398

شماره اول – پاییز ۱۳۹۸

لینک دانلود شماره یک فصلنامه تلخند مشهد : https://b2n.ir/752169