خوبه که از امنیت بیمارستان ها هم صحبت کنیم 08 بهمن 1401

 خوبه که از امنیت بیمارستان ها هم صحبت کنیم

حادثه بیمارستان امام سجاد یک فوتی داشته / دلیل اولیه حادثه انفجار کپسول آتش نشانی است خوبه که از امنیت بیمارستان ها هم صحبت کنیم

بایگانی‌های طنز اجتماعی - فصلنامه تلخند مشهد
شما دعا کن سال دیگه این وضع درست بشه بازم خوبه 26 دی 1401

شما دعا کن سال دیگه این وضع درست بشه بازم خوبه

نماینده تربت جام به وزیر نفت: تصمیمات شما برای آینده است، مردم الان نیازمند گرما هستند شما دعا کن سال دیگه این وضع درست بشه بازم خوبه