فرماندار سنقر و کلیایی: ارتفاع برف در برخی مناطق کوهستانی به حدود یک متر رسیده است. راه دسترسی به ۱۹۰ روستا مسدود است و نیروهای راهداری با جدیت پای کارند.

 نمیدونیم دعا کنیم برف بیاد یا نه !!!