مشاهده یک مورد ابتلا به زیر سویه جدید امیکرون در تهران

انشالله که همینجا جلوگیری میکنید دیگه ؟!