فروش آیفون ۱۳ به دو برابر قیمت واقعی

ماشالله به کنترل بازار !!!