میانگین معدل امتحانات نهایی دوازدهمی‌ها ۱۲.۰۳

ماشالله به آموزش و پرورش ما