پولیتیکو: پیشرفتی در سفر هیات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران حاصل نشد

 چند ساله مذاکرات سرکاریه