افزایش بالای ۱۰۰ میلیونی قیمت برخی خودروها در عرض یک‌ماه!

عوضش میتونیم بگیم ماشین چند صد میلیونی سوار میشیم