رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: یکی از برنامه‌های این مجموعه، کنترل ورودی‌ها و کاهش موجودی پرونده ها است. انشاء‌الله با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته به دنبال اجرای قاطعانه احکام که رضایت عمومی را نیز در برداشته باشد؛ خواهیم بود.

خب انشالله برای کاهش پرونده‌ها برید تو مرحله فرهنگ‌سازی نه شعار ! حالا ببینیم در عمل چه میکنید