ساخت هر متر مربع مسکن ملی فعلا ۷ تا ۸ میلیون تومان!

 شما که میتونین اینقدر ارزان خونه بسازین چرا مشکل قیمت مسکن رو حل نمیکنین