طبق آمار بیشترین میزان تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات در طول یک دهه در اقتصاد ایران مربوط به سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ است که در این ۱۰سال بیش از ۸سالش روحانی رئیس جمهور ایران بود

مدال به ایشون فراموش نشه