موتورسیکلت هم کالای لوکس شد/ افزایش قیمت موتور تا ۴۰۰ میلیون تومان

با همین فرمون پیش برین چند وقت دیگه دوچرخم کالای لوکس میشه!