ساخت گرانترین و بزرگترین کشتی تفریحی جهان در عربستان؛ هزینه ۵ میلیارد دلار

 و فرسودگی ۳۵ درصدی خودرو های ما