سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: ایران رتبه اول شدت مصرف انرژی در جهان را دارد؛ ۲.۵ برابر دنیا و حدود ۱۵ برابر ژاپن.

 فرهنگ سازی حلقه مفقوده کشورمان