مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال: ما هر روز با کی‌روش جلسه داریم. هم او و هم من نگرانی‌هایی داریم. تیم ملی یک موجود زنده است و هر روز ممکن است یک مسئله‌ای برایش ایجاد شود.

 امیدواریم از این موجود زنده به بهترین شکل مراقبت بشه