رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: ۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

اگر ۱۰ نفر از همین افراد رو اعدام کنید حساب کار دست همه میاد