رئیس انجمن آبزی‌پروی: شرایط آرمانی دریاچه ارومیه دیگر قابل برگشت نیست! باید دریاچه را کوچک کنیم!

 ماشالله به سازمان محیط زیست