ماجدی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: خبر‌های خوبی از VAR در راه است

شنیدن کی بود مانند دیدن